Politics

ละเอียดยิบ!! ‘กต.’ แจงปมบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ล่าช้า

“กระทรวงต่างประเทศ” ชี้แจงลำดับเหตุการณ์การส่งมอบบัตรเลือกตั้งที่นิวซีแลนด์ล่าช้า ยืนยันเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างแข็งขัน ระบุเสียใจที่บัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ส่งมาล่าช้า

กระทรวงต่างประเทศ ระบุว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์การจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้ากว่ากำหนดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญอย่างสูงสำหรับการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเพื่อให้คนไทยที่พำนักในต่างแดนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างกว้างขวางมากที่สุด จึงขอเรียนชี้แจงและลำดับเหตุการณ์ ดังนี้

ในการรับมอบและจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ลงคะแนนแล้วจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศมายังประเทศไทยนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรวงการต่างประเทศ และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มีแนวปฏิบัติร่วมกันโดยกำหนดระยะเวลารับมอบถุงเมล์การทูตพิเศษที่บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วให้ถึงที่ทำการบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยการขนส่งการขนส่งบัตรเที่ยวสุดท้ายออกจากที่ทำการบริษัทไปรษณีย์ไทยฯ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 20.00 น. เนื่องจากมีกระบวนการหลายขั้นตอน ภายใต้กระบวนการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม ซึ่งต้องใช้เวลาและความละเอียดรอบคอบของการดำเนินการ ได้แก่ การคัดแยกบัตรเลือกตั้งเป็นรายเขตและรายจังหวัด การจัดส่งบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนทั่วประเทศโดยรถขนส่งของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยโดยรถที่จัดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลำดับเหตุการณ์การส่งมอบถุงเมล์การทูตพิเศษที่บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน มายังประเทศไทย มีดังนี้

1.เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดส่งถุงเมล์การทูตพิเศษบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วจากกรุงเวลลิงตันไปยังนครโอ๊คแลนด์โดยสายการบิน Air New Zealand ซึ่งถุงเมล์ฯ ได้ถึงนครโอ๊คแลนด์ในวันเดียวกัน โดยตามกำหนดจะจัดส่งบัตรเลือกตั้งดังกล่าวมายังประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492 ของวันที่ 19 มีนาคม 2562

2.สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจสอบสถานะการติดตามของสายการบิน Air New Zealand พบว่าถุงเมล์การทูตพิเศษดังกล่าวถูกส่งต่อให้กับแผนก Cargo ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่นครโอ๊คแลนด์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งตามเอกสาร tracking พบว่ามีการส่งมอบถุงเมล์ดังกล่าวในเวลา 06.37 น.

3. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้สอบถามเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ทราบว่าถุงเมล์การทูตพิเศษไม่ได้ถูกจัดส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินของสายการบินไทยในวันที่ 21 หรือ 22 มีนาคม 2562 อีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมได้เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่แผนก Cargo ปิดทำการแล้ว

4. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้รับการประสานยืนยันจากแผนก Cargo ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่นครโอ๊คแลนด์ว่า ถุงเมล์การทูตพิเศษได้ถูกจัดส่งออกมายังประเทศไทยด้วยเที่ยวบินที่ TG 492 ของวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 15.03 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ซึ่งมีกำหนดถึงประเทศไทยในเวลา 20.50 น. (เวลาประเทศไทย)

5. ในเย็นวันเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับกำหนดถึงของถุงเมล์การทูตพิเศษจากประเทศนิวซีแลนด์และได้รับแจ้งว่าจะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา 20.50 น. วันที่ 23 มีนาคม 2562 ซึ่งโดยที่เวลาดังกล่าวเกินจากเวลาการขนส่งบัตรเลือกตั้งซึ่งได้ลงคะแนนแล้วไปยังสถานที่นับคะแนนทั่วประเทศตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดร่วมกัน

กระทรวงการต่างประเทศจึงได้หารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นคณะทำงาน 3 ฝ่ายร่วมกัน และได้รับแจ้งเป็นการภายในจากทั้งสองหน่วยงานว่าไม่สามารถจัดส่งบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ได้ เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการไม่เพียงพอต่อการจัดส่งบัตรไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งได้ทันตามเวลาที่ได้กำหนดร่วมกันไว้ กระทรวงการต่างประเทศจึงยังไม่ได้ไปรับถุงเมล์พิเศษดังกล่าว อีกทั้งเห็นร่วมกันว่าการเก็บรักษาถุงเมล์พิเศษไว้ในคลังสินค้าของบริษัทการบินไทยฯ มีความปลอดภัยกว่า

6. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ ได้ไปรับถุงเมล์พิเศษบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ที่คลังสินค้าของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และได้ส่งมอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

7. กระทรวงการต่างประเทศ ขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ 16 – 23 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และบริษัทไปรษณีย์ไทย ต่างได้ร่วมกันจัดสรรบัตรเลือกตั้งและจัดส่งไปยังสถานที่นับคะแนนทั่วประเทศอย่างแข็งขัน ถือว่า ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีเพียงกรณีบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์เท่านั้น ที่ส่งมาล่าช้า ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่ง

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK