Politics

‘เพื่อไทย’ ขับเคี่ยว ‘พลังประชารัฐ’ ขึ้นเบอร์ 1 เลือกตั้ง 62

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 93%  ณ เวลา 23.30 น. วันนี้ (24 มี.ค.) โดย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย

  1. พรรคเพื่อไทย  ได้คะแนนรวม 7,379,667 คะแนน จำนวนที่นั่งส.ส.แบบแบ่งเขต 129 ที่นั่ง ไม่ได้ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ รวม 129 ที่นั่ง
  2. พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนรวม 7,597,758 คะแนน จำนวนที่นั่งส.ส.แบบแบ่งเขต 99 ที่นั่ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 20 ที่นั่ง รวม 119 ที่นั่ง
  3. พรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนนรวม 5,288,140 คะแนน จำนวนที่นั่งส.ส.แบบแบ่งเขต 28 ที่นั่ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 55 ที่นั่ง รวม 83 ที่นั่ง
  4. พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนรวม 3,341,907 คะแนน จำนวนที่นั่งส.ส.แบบแบ่งเขต 39 ที่นั่ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ13 ที่นั่ง รวม 52 ที่นั่ง
  5. พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 3,251,949 คะแนน จำนวนที่นั่งส.ส.แบบแบ่งเขต 30 ที่นั่ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 21 ที่นั่ง รวม 51 ที่นั่ง

ที่มา: http://election.thaipbs.or.th/

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team