COLUMNISTS

เผยเทคนิคบริหารจัดการคอนโดมิเนียม ทำอย่างไรให้ราคาขายต่อพุ่ง!!

อนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร
596

ผู้ที่ซื้อคอนโดมิเนียมนั้นมีทั้งซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองและซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่า ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ใด แต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่จำเป็นต้องขายต่อทุกคนย่อมหวังส่วนต่างราคาที่สูงขึ้นจากราคาที่ซื้อในตอนแรก โดยการปรับขึ้นของราคาคอนโดมิเนียมนั้นย่อมมาจากหลากหลายปัจจัย เช่น ทำเลที่ตั้ง รูปแบบของตัวโครงการ ขนาดของห้อง สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางของโครงการก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อราคาประเมินในการขายต่อ แต่ประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้ก็คือการดูแลรักษาตัวอาคารและพื้นที่ส่วนกลางให้มีสภาพดูดีเหมือนใหม่ตลอดเวลา เพราะอาคารที่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีและตั้งอยู่ในทำเลที่ดีนั้นบางโครงการมีราคาพุ่งขึ้นไปหลายเท่าตัว

หัวใจสำคัญสำหรับการดูแลคอนโดมิเนียมเพื่อให้มีสภาพที่น่าอยู่เสมือนวันแรกที่เปิดขายนั้น จะต้องได้รับการเอาใจใส่ในด้านต่างๆ จากนิติบุคคลดังนี้

1. สภาพอาคารได้รับการดูแลอย่างดี ข้อนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของคอนโดมิเนียม เพราะหากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายแล้ว เรื่องราคาขายต่อที่ดีนั้นย่อมไม่มีวันเกิดขึ้นได้ ถึงแม้โครงสร้างของตัวอาคารจะได้รับการออกแบบมาอย่างดี โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ออกแบบมาให้รองรับภัยพิบัติต่างๆ เช่นแผ่นดินไหว เป็นต้น แต่ตัวอาคารเองก็ยังมีความเสี่ยงหากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่นน้ำท่วม ดังนั้นนิติบุคคลจะต้องมีแผนการรับมือภัยพิบัติต่างๆอยู่เสมอ และมีการซักซ้อม เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝัน และหากมีการทำประกันภัยสำหรับตัวอาคารก็จะสร้างความอุ่นใจให้ผู้ซื้อยิ่งขึ้น นอกจากนี้นิติบุคคลจะต้องดูแลการต่อเติมห้องชุดของเจ้าของร่วม เพราะอาจก่อความเสียหายกับโครงสร้างอาคารได้

2. ระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ ไม่ดีแน่หากคอนโดมิเนียมที่เรากำลังจะขายต่อมีข่าวเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรม หรือเหตุทะเลาะวิวาทบ่อยครั้ง เพราะไม่มีใครอยากฝากชีวิตไว้กับที่พักอาศัยที่ไม่สามารถสร้างความอบอุ่นใจให้ได้ ดังนั้นหากโครงการใดมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มีระบบเทคโนโลยีเตือนภัยที่ทันสมัย ก็ย่อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการนั้นได้อย่างแน่นอน

3. ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูดีอยู่เสมอ การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโครงการคอนโดมิเนียมนั้น ไม่ได้หมายถึงการทาสีอาคารให้ใหม่เหมือนวันแรกที่เปิดขาย แต่ยังหมายถึงการดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบ เช่น ต้นไม้ในโครงการ หรือสวนส่วนกลาง ที่ได้รับการดูแลที่ดีก็ย่อมสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ต้องการซื้อได้เช่นกัน

4. ระบบวิศวกรรมอาคารได้รับการดูแลต่อเนื่อง คอนโดมิเนียมโดยเฉพาะโครงการแนวสูงในสมัยใหม่นั้นระบบวิศวกรรมถือว่ามีความซับซ้อนมาก ผู้ดูแลที่เอาใจใส่ วางแผนสำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อครบอายุการใช้งาน และมีการซ่อมบำรุงอยู่เสมอ ก็จะทำให้ตัวอาคารสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างไม่สะดุด จึงเป็นอีกหัวใจสำคัญที่จะส่งผลต่อราคาของคอนโดมิเนียมแห่งนั้น แต่ถ้าหากอาคารใดที่ลิฟท์โดยสารมีสภาพเก่าและเสียบ่อยครั้ง ก็ย่อมมีผลทางลบต่อราคาขายต่ออย่างมาก

สำหรับคอนโดมิเนียมที่พลัสฯ บริหารจัดการนั้น มีหลายโครงการที่แม้จะมีอายุร่วม 10 ปีแล้ว แต่ได้รับการดูแลจนมีสภาพใหม่เสมือนวันแรก และมีราคาขายต่อที่โดดเด่น เช่น โครงการ Athenee Residence ที่ปัจจุบันราคาเพิ่มเกือบ 60% หรือโครงการ The River ที่ปัจจุบันราคาพุ่งขึ้นเกือบ 90% ถือเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อตลอดเวลา

Add Friend Follow