General

ต้องล้างล่ะ!! ทำความสะอาดแอร์เป็นประจำ ลดเสี่ยงปอดอักเสบ

กรมอนามัย ย้ำต้องล้างแอร์เป็นประจำ ลดเสี่ยงปอดอักเสบ เหตุแอร์เป็นแหล่งสะสมความชื้น ทั้งตัวแอร์ และท่อแอร์ ทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโต 

นพ.ดนัย ธีวันดา

นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่าในช่วงหน้าร้อนจะมีอากาศร้อนกว่าปกติ ทำให้หลายคนมีความจำเป็นต้องเปิดแอร์ เพื่อคลายความร้อนในเวลากลางวัน และกลางคืน อาทิ ที่ทำงาน ที่บ้าน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

อย่างไรก็ตามภายในแอร์นั้น มีความชื้นจำนวนมาก และอาจเป็นสาเหตุให้เชื้อโรคเจริญเติบโต โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียลิจิโอเนลลานิวโมฟิวลา หากหายใจเอาละอองน้ำที่มีเชื้อนี้ปนเปื้อนเข้าไป จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้

โดยลักษณะอาการมี 2 แบบคือ แบบปอดอักเสบรุนแรง จะมีอาการไข้ขึ้นสูง ไอ หนาวสั่น เรียกว่า โรคลิเจียนแนร์ และแบบที่จะมีลักษณะคล้ายไข้หวัดใหญ่ หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไข้ปอน ตีแอก หรือปอนเตียก

ทั้งนี้แอร์ที่ใช้ทั่วไปจะมี 2 ระบบ คือ

  • แอร์แบบระบบรวม เมื่อไม่ได้ใช้ควรปล่อยน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นให้แห้ง หลังจากนั้นก็ทำความสะอาดและใช้น้ำยาที่ผสมคลอรีนที่มีความเข้มข้น 10 ppm เข้าไปที่ท่อผึงเย็นให้ทั่วถึง ทั้งระบบอย่างน้อย 3-6  ชั่วโมง แล้วรักษาระดับคลอรีนให้มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 0.2 ppm โดยการทำความสะอาดหอหล่อเย็นอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน
  • แอร์ในห้องพัก ควรทำความสะอาดถาดรองทุกๆ 1-2 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้มีตะไคร่เกาะ และเมื่อเปิดแอร์ควรสังเกตว่าอากาศที่ออกมาจากแอร์มีกลิ่นเหม็น หรือมีกลิ่นอับหรือไม่ หากมีกลิ่น ในเบื้องต้นควรล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศที่อยู่ในแอร์ด้วยน้ำสบู่ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

หากล้างทำความสะอาดแล้ว กลิ่นไม่หาย ควรเรียกช่าง เพื่อทำความสะอาด เต็มระบบ ซึ่งการล้างแอร์เต็มระบบ ควรล้างอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่หากใช้เป็นประจำควรล้างอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง เพราะนอกจากลดเชื้อโรคแล้ว ยังช่วยประหยัดไฟฟ้าได้อีกด้วย

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB