General

ช่วงเวลาอันตราย!! ปิดเทอมเฝ้าระวัง ‘เด็กจมน้ำ’

ปิดเทอมของเด็กๆ อาจหมายถึง “ช่วงเวลาอันตราย” เพราะ เด็กมักจะอยู่บ้านตามลำพัง โดยเฉพาะครอบครัวที่ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพ ไม่มีเวลาดูแลพวกเขาตลอดเวลา จุดเสี่ยงของเด็กที่ต้องระวัง คือ “แหล่งน้ำ” เพราะในพื้นที่ต่างจังหวัดมักมีบ่อน้ำ หรือคูคลองใกล้บ้าน ที่เด็กมักจะลงไปเล่นคนเดียว หรือเป็นกลุ่มใหญ่ และอาจเกิดเหตุ “จมน้ำ” ได้

ข้อมูลจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ถึงสถานการณ์จมน้ำในประเทศไทย ปี 2562 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 20 มีนาคม 2562 ได้รับแจ้งเหตุการณ์จมน้ำ 18 เหตุการณ์ เสียชีวิต 32 ราย บาดเจ็บ 10 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กวัยเรียน พบสูงสุดในกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี จำนวน 14 ราย รองลงมาคืออายุ 10 – 14 ปี จำนวน 11 ราย

สถานที่เกิดเหตุเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติมากที่สุด 69 % นอกจากนี้ยังพบว่า เหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป มีมากถึง 11 เหตุการณ์ เสียชีวิต 25 ราย  โดยในช่วงปิดเทอมของปีนี้ เฉพาะช่วงวันที่ 1 – 20 มีนาคม 2562 มีรายงานเหตุการณ์จมน้ำแล้ว 4 เหตุการณ์ เสียชีวิตทั้งหมด 7 ราย โดยเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 6 – 14 ปี

นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบเหตุการณ์จมน้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นฤดูร้อน และอยู่ในช่วงปิดเทอม เด็กๆ มักชวนกันไปเล่นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ จึงอาจมีเหตุการณ์ที่เด็กตกน้ำหรือจมน้ำเสียชีวิตได้

จึงขอเตือนผู้ปกครองว่าในช่วงนี้ให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง และขอให้ชุมชนร่วมดำเนินการ ดังนี้

1.สำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน

2.เฝ้าระวังและแจ้งเตือน เช่น ประกาศเสียงตามสาย ตักเตือนเมื่อเห็นเด็กเล่นน้ำตามลำพัง

3.จัดการแหล่งน้ำให้ปลอดภัย เช่น สร้างรั้ว ติดป้ายคำเตือน ให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง เช่น ถังแกลลอนเปล่าผูกเชือก ขวดน้ำพลาสติกเปล่า และไม้ เป็นต้น

4.สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยง และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น  ที่สำคัญหากพบเห็นคนตกน้ำ ไม่ควรกระโดดลงไปช่วย เพราะอาจจมน้ำพร้อมกันได้   แต่ขอให้ช่วยด้วยการใช้มาตรการ “ตะโกน โยน ยื่น” ได้แก่

  • ตะโกน คือ เรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วยและโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ 1669
  • โยน อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวช่วยคนตกน้ำเกาะจับพยุงตัว เช่น ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า หรือวัสดุที่ลอยน้ำได้โดยโยนครั้งละหลายๆ ชิ้น
  • ยื่น อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ำจับ เช่น ไม้ เสื้อ ผ้าขาวม้า ให้คนตกน้ำจับ และดึงขึ้นมาจากน้ำ

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team