Economics

พร้อม!! ‘กฟผ.’ เตรียมรับมือ ‘ยาดานา’ หยุดซ่อมบำรุงช่วงสงกรานต์

“กฟผ.” เตรียมมาตรการรับมือ “แหล่งก๊าซยาดานา” หยุดซ่อมบำรุง 7 วันช่วงสงกรานต์ พร้อมรณรงค์ลดใช้ไฟฟ้า

นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. ได้รับแจ้งจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถึงแผนการหยุดซ่อมบำรุงรักษาประจำปี 2562 แหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยจะทำการหยุดซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในแหล่งผลิตวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 รวม 7 วัน ส่งผลให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตกลดลงประมาณ 350 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ทั้งนี้ กฟผ.จึงได้เตรียมมาตรการรองรับ โดยลดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้ากลุ่มที่ใช้ก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์ยี่ และเตรียมเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 3 ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติฝั่งอ่าวไทย ทำหน้าที่เดินเครื่องหลัก เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวง

“กฟผ.เตรียมแผนรองรับอย่างรัดกุม ทั้งด้านการผลิต ด้านระบบส่งไฟฟ้า และด้านเชื้อเพลิง เพื่อรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้า คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนใช้ไฟฟ้าในช่วง 7 วันดังกล่าวอย่างประหยัด เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ” นายเริงชัย กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team