PR News

‘กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม’ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก รับมอบถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับมอบถุงผ้า เพื่อร่วมรณรงค์ในโครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ด้วยการมอบถุงผ้าให้ใส่ยากลับบ้าน

นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนรับมอบถุงผ้า ที่ผู้แทนของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำโดยนายพีระพงศ์ คำชื่น ผู้ช่วยผู้จัดการธ.ก.ส ได้นำถุงผ้าที่ได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของธ.ก.ส. ร่วมบริจาคจำนวน 500 ใบ มามอบให้  ที่ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน

ทั้งนี้ ถุงผ้าดังกล่าวจะถูกรวบรวมและนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใส่ยา และมอบกลับคืนให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team