Economics

7 Go Green!! 3 ธุรกิจผนึกสร้างถนนพลาสติกรีไซเคิล

“เอสซีจี”ร่วม”ซีพี ออลล์ – ดาว” สร้างถนนพลาสติกรีไซเคิลในโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road ประเดิม หน้าเซเว่น อีเลฟเว่นฯ2 สาขา ก่อนขยายผลต่อเนื่อง เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 7 Go Green Recycled Plastic Road  ร่วมมือส่งเสริมแนวทางการจัดการขยะพลาสติก ให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติก

โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และซีพี ออลล์  ร่วมพัฒนากระบวนการ เทคนิค พร้อมทั้งสร้างถนน โดยคัดแยกขยะพลาสติกจากสำนักงาน ศูนย์กระจายสินค้า และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ผ่านกระบวนการบดย่อยให้มีขนาดเล็ก นำมาผสมกับยางมะตอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพถนน ให้มีความแข็งแรงทนทานและมีประสิทธิภาพสูง ทนการกัดเซาะของน้ำได้มากขึ้น  จะเปิดใช้งานบริเวณโดยรอบร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ให้เกิดประโยชน์หมุนเวียนกลับมาสู่ชุมชน ถือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อแห่งแรกในประเทศ  ที่ใช้ถนนพลาสติกรีไซเคิลระยะแรก  2 สาขา

นายสกล เตชะสถาพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ดำเนินการขับเคลื่อนรณรงค์ลด และ เลิกใช้ ถุงพลาสติก มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ 7 Go Green เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road  เป็นโครงการที่จะช่วยลดขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งหมุนเวียนประโยชน์กลับมาสู่ชุมชน โดยร่วมกับ เอสซีจี และ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในการวางแผนและดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนาถนนจากพลาสติกรีไซเคิล สำหรับร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในพื้นที่ต่างๆ  เป็นการร่วมมือ เพื่อช่วยสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ Vice President – Polyolefins and Vinyl Business ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า เอสซีจี ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต รวมถึงการจัดการขยะพลาสติกหลังการใช้งาน เพื่อให้ใช้ทรัพยากรในการผลิตน้อยที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเทคโนโลยีถนนพลาสติกรีไซเคิล เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการนำเทคโนโลยีถนนพลาสติกรีไซเคิลมาใช้  ในพื้นที่ร้านค้าปลีกเป็นครั้งแรกในไทย เชื่อมั่นว่าจะช่วยเพิ่มการรับรู้แก่สาธารณะเรื่องการจัดการขยะพลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวางมากขึ้น โดยเอสซีจี พร้อมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการขยะอย่างถูกต้อง สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนต่อไป

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่าความร่วมมือระหว่าง ดาว ซีพี ออลล์ และ เอสซีจี ครั้งนี้  จะทำให้สามารถขยายจำนวนถนนพลาสติกรีไซเคิลในประเทศให้มากขึ้น หมายถึงปริมาณขยะพลาสติกอีกจำนวนมาก ที่จะถูกนำกลับใช้ประโยชน์ ถนนพลาสติกจะเป็นอีกก้าวของการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน และต่อภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนพลาสติกให้ครบสมบูรณ์

7 Go Green Recycled Plastic Road เป็นความร่วมมือกันขององค์กรที่มุ่งมั่น สนับสนุนการแก้ปัญหาขยะพลาสติก ด้วยการสร้างมูลค่า จากแนวคิดเศรษฐกิจ หมุนเวียน หรือ Circular Economy  นอกจากผลดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้ช่วยพัฒนาชุมชน โดยการนำขยะพลาสติกกลับมาให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อีกครั้ง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight