Politics

‘รมว.กลาโหม’ สั่งเร่งเชื่อมโยงข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

“รมว.กลาโหม” สั่งเร่งตรวจสอบ – เชื่อมโยงข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลกับหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อดูแลความสงบปลอดภัย

ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านความมั่นคง โดยรัฐบาลพยายามเร่งดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์แห่งชาติ และอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลเห็นปัญหาของความไม่เชื่อมโยงข้อมูลของอัตลักษณ์บุคคลที่หน่วยงานที่มีและใช้อยู่ แต่ไม่มีการเชื่อมโยงกันและไม่สามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จึงได้เร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติขึ้นมาโดยให้กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการคลัง ต่างประเทศ คมนาคม พาณิชย์มหาดไทย ยุติธรรม แรงงาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการฐานความมั่นคงกับอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติเพื่อจะได้ดูแลความปลอดภัยด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งในภาพรวมเนื่องจากปัจจุบันมีข้อมูลอย่างกระจัดกระจาย

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งให้เร่งตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลทุกหน่วยงาน และเร่งดำเนินการเชื่อมโยงของหน่วยงานและศูนย์ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และกำหนดให้มีการบริหารจัดการร่วมกันโดยให้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ พร้อมทั้งให้พิจารณาเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัย และดูแลความสงบความปลอดภัยให้กับบ้านเมือง และความยุติธรรมให้กับประชาชนในการใช้เป็นหลักฐานทั้งพยานวัตถุและพยานบุคคลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

ขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ได้สั่งศูนย์บูรณาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งเรื่องนี้จะช่วยให้การประเมินผลในการคุ้มครองและดูแลความสงบสุขและทุกข์ผดุงความยุติธรรมให้กับประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ จะให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลในการขับเคลื่อนด้วย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team