ดูหนังออนไลน์
Economics

ครม.อัดงบ 3.79 หมื่นล้านเติมเงินบัตรคนจน

ครม.จัดสรรงบกลางปี 61 จำนวน 37,900 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 4 มาตรการ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กองทุนประชารัฐเพื่อสวัสดิการ เศรษฐกิจ และสังคม จำนวน 37,900 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 4 มาตรการ ได้แก่ โครงการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา 27,060 ล้านบาท, โครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าช่วงปลายปี 7,250 ล้านบาท, โครงการบรรเทาภาระค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ 3,500 ล้านบาท และโครงการบรรเทาภาระค่าเช่าบ้านของผู้สูงอายุ 920 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นการจัดสรรวงเงิน ตามกรอบวงเงินเดิม จำนวน 38,730 ล้านบาท ตามที่ ครม.เคยอนุมัติโครงการสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปก่อนหน้านี้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเท่านั้น ไม่ใช่การอนุมัติวงเงินดำเนินการเพิ่มเติม โดยตามขั้นตอนเมื่อมีการอนุมัติวงเงิน และมีการดำเนินโครงการไปแล้ว จะต้องมีการขอจัดสรรวงเงินเพื่อรองรับการดำเนินการ โดยจะดำเนินการไปจนถึงสิ้นกันยายนนี้ ซึ่งเป็นเวลาสิ้นสุดโครงการ และหากปีหน้าจะมีการดำเนินมาตรการดังกล่าวต่ออีก ต้องมาดูเพื่ออนุมัติงบประมาณเพิ่มต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังอนุมัติให้เพิ่มกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เข้าไปอยู่ในโครงการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปาเพิ่มเติม จากเดิมมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เท่านั้น เนื่องจากพบว่ายังมีประชาชน จำนวน 51,000 ราย ที่อยู่นอกพื้นที่การให้บริการของ 2 หน่วยงาน จึงไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการบรรเทาภาระฯ ดังกล่าว จึงได้เพิ่มกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือเข้าไปเพื่อให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิ์ทั้งหมด

ประกอบไปด้วย มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปางบประมาณรวม 27,060 ล้านบาท มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน 7,250 ล้านบาท มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลวงเงิน 3,500 ล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุ วงเงิน 920 ล้านบาท โดยการเพิ่มเงินให้กับกองทุนฯจะทำให้มีวงเงินที่จะใช้ในโครงการต่างๆ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการทั้งหมดในวันที่ 30 กันยายน 2562

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team