Politics

‘กต.’ เร่งประสาน ‘สปป.ลาว’ ช่วยคนไทยถูกกักตัวที่คำม่วน

“กระทรวงต่างประเทศ” ประสาน “สปป.ลาว – ผู้ว่าฯนครพนม” เร่งช่วยคนไทยที่ถูกกักตัวอยู่ที่แขวงคำม่วนแล้ว

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์กรณีคนไทยผู้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่าถูกกักตัวอยู่ที่แขวงคำม่วน ประเทศลาว และพยายามติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์ เพื่อขอความช่วยเหลือว่า กระทรวงทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว

ภาพจาก กระทรวงการต่างประเทศ

“ขณะนี้ได้ประสานกับทั้งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครเวียงจันทน์และสถานกงสุลใหญ่ ณ สะหวันนะเขต ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมแขวงคำม่วน โดยกำลังตรวจสอบเรื่องกับทางการลาวอยู่ นอกจากนี้ยังได้ประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมอีกทางหนึ่งแล้วด้วยเช่นกัน” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team