ดูหนังออนไลน์
Business

ขนส่งเช็คความพร้อมพนักงาน อำนวยความสะดวกช่วงสงกรานต์

กรมการขนส่งทางบก ประกาศความพร้อมอำนวยความสะดวก และปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เริ่มตรวจความพร้อมรถโดยสารทุกคัน และพนักงานขับรถทุกคน ตั้งแต่วันนี้ (15 มี.ค.)  พร้อมรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และ “มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

กมล บูรณพงศ์

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ทั้งด้านการอำนวยความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ภายใต้การรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และ “มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก”

กรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารทุกคัน พนักงานขับรถทุกคน ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะการตรวจความพร้อมของตัวรถ และอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะทุกคันตามรายละเอียดที่กำหนดไว้

โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2562 ช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2562 และช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562

การตรวจสภาพความพร้อมของรถ อาทิ ตัวถังรถต้องมั่นคงแข็งแรง, ประตูทางขึ้น-ลงเปิดปิดได้ตามปกติ และประตู/ทางออกฉุกเฉินเปิดได้จากด้านใน ระบบไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณต่างๆ และแตร ทำงานปกติ  ที่นั่งผู้โดยสารยึดติดกับตัวถังมั่นคงแข็งแรง ไม่ชำรุด มีเข็มขัดนิรภัยและใช้งานได้ทุกที่นั่ง มีค้อนทุบกระจก และถังดับเพลิงตามจำนวนและตำแหน่งที่กำหนด

ระบบ GPS Tracking พร้อมใช้งาน ยางรถไม่มีรอยฉีกขาด บวม นูน กระจกกันลมหน้า/หลัง บานหน้าต่างไม่แตกร้าวจนอาจก่อให้เกิดอันตราย รวมถึงตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ อาทิ ตรวจการมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง, ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย (ความอ่อนเพลีย) ตรวจสมุดประจำรถ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ หากพบการกระทำผิดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงให้เปลี่ยนรถและพ่นห้ามใช้หรือเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถทันที

นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกได้กำชับผู้ประกอบการและทุกหน่วยงานในสังกัดให้คำแนะนำผู้โดยสาร เกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถโดยสาร โดยต้องดูแลให้ผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนออกจากสถานีขนส่งหรือจุดจอด/พักรถ รวมทั้งห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนรถ และภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาด

กรณีพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสาร แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

The Bangkok Insight Editorial Team