Economics

เข้าเทรนด์ !! พีทีทีโออาร์ เดินหน้าติดโซลาร์เซลล์ 50 ปั๊ม ปี 66

พีทีที โออาร์ อิงเทรนด์พลังงานหมุนเวียน จับมือ จีพีเอสซี-ซีเอชพีพี ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ในปั้มน้ำมัน 50 แห่งปี 2566  พร้อมพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานคู่ขนาน

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ กล่าวว่า พีทีที โออาร์ ได้เริ่มศึกษา และทดลองติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ในสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ตั้งแต่ปี 2550 

ต่อมาได้ร่วมกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จำกัด (มหาชน)  หรือ จีพีเอสซี และบริษัท ผลิตไฟฟ้า และพลังงานร่วม จำกัด  หรือ ซีเอชพีพี บริษัทพัฒนาพลังงานทดแทนในกลุ่มจีพีเอสซี  ศึกษาความเป็นไปได้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี 2561 โดยทดลองติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ในสถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง  ที่กรุงเทพฯ ชลบุรี และเชียงใหม่ คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2562

สำหรับความร่วมมือในวันนี้ เป็นระยะที่ 2 ของโครงการ  เป็นการร่วมกันศึกษา และพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ในสถานีบริการน้ำมัน โดยจะพิจารณารูปแบบดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมร่วมกัน

พีทีที โออาร์ จะเป็นผู้คัดเลือกรูปแบบพื้นที่ หรือ อาคาร ที่มีความเหมาะสมภายในสถานีบริการ เพื่อให้ จีพีเอสซี และ ซีเอชพีพี ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ให้มีความเหมาะสม โดยมีแผนงานร่วมกันในการขยายการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ภายในสถานีบริการน้ำมันฯ ให้เป็น 50 แห่ง ภายในปี 2566

โครงการนี้จะช่วยลดภาระการนำเข้าน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ และพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต ช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของกลุ่ม ปตท. ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จีพีเอสซี กล่าวว่า  โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น  เป็นความร่วมมือของกลุ่มปตท. ที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานใหม่ๆ โดยเฉพาะพลังงานทดแทน ที่เป็นกระแสของโลกในการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง จีพีเอสซี ได้ร่วมกับ ซีเอชพีพี เพื่อประเมินรูปแบบเทคโนโลยีการติดตั้งบนหลังคาอาคาร (โซลาร์รูฟท็อป) ขนาดกำลังการผลิต และระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อติดตั้งในสถานีบริการน้ำมัน

“การดำเนินงานจะคำนึงถึงประสิทธิภาพ ของการจ่ายไฟที่จะนำระบบกักเก็บพลังงานมาช่วยให้มีความมั่นคงในการจ่ายไฟ ขณะเดียวกันโครงสร้างอาคารจะต้องเหมาะสม และแข็งแรงเพียงพอต่อการติดตั้ง ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจต่างกันออกไป หลังจากติดตั้งแล้วติดตามผลตามเวลากำหนด และจะมีการรายงานเพื่อพิจารณาถึงแนวทางพัฒนาต่อไป”

นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี ผู้จัดการทั่วไป ซีเอชพีพี  กล่าวว่า  บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการผลิตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) และแบบโซลาร์รูฟท็อป รวมถึงแบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (โซลาร์ลอยน้ำ) จึงมีความพร้อม ที่จะร่วมมือติดตั้งภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หากผลการศึกษาประสบความสำเร็จก็จะสามารถต่อยอดการพัฒนาเพื่อการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ป้อนให้กับสถานีบริการน้ำมันต่อไป

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team