Economics

ให้ไว !! ปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชนสิ้นเดือนมี.ค.นี้

ปัญหาขยะล้นเมืองทุกวันนี้ เป็นขยะชุมชนจำนวนหลายสิบล้านตัน ตัวเลขในปี 2560 มีถึง 27.4 ล้านตัน และจำนวนนี้ 64% เป็นขยะอินทรีย์ ทำให้รัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะชุมชน ทั้งการคัดแยกเพื่อนำไปรีไซเคิลให้มากที่สุด และนำไปใช้ประโยชน์ ผ่านกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วน

การไปผลิตไฟฟ้าเป็นทางออกสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ผ่านมารัฐบาลให้กระทรวงพลังงาน ทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมการนำขยะไปผลิตเป็นไฟฟ้า

โดยกระทรวงพลังงาน มอบให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้วางกลไก และออกประกาศรับซื้อโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน เป้าหมายรับซื้อ 500 เมกะวัตต์  นำร่องเปิดรับซื้อไปแล้วสำหรับโครงการเร่งด่วน ( Quick Win Projects ) รูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)

นฤภัทร อมรโฆษิต

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานกกพ. ระบุว่า โครงการนี้ มีผู้ผ่านการอนุมัติแล้ว 3 โครงการ ปริมาณเสนอขายไฟฟ้ารวม 18.4 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย บริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด จังหวัดหนองคายกำลังผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ เสนอขายไฟฟ้า 6 เมกะวัตต์ ,บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีนเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดกระบี่ กำลังผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ เสนอขายไฟฟ้า 4.4 เมกะวัตต์ และบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง กำลังผลิตติดตั้ง 9.8 เมกะวัตต์ เสนอขาย 8 เมกะวัตต์ จากที่ยื่นข้อเสนอทั้งหมดจำนวน 12 โครงการ กำลังผลิตรวม 87 เมกะวัตต์ เสนอขาย 78 เมกะวัตต์

โครงการ Quick Win กกพ.จะปิดรับข้อเสนอภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้อย่างแน่นอนไม่การเลื่อนอีก หลังจากก่อนหน้านี้กำหนดปิดรับข้อเสนอ 30 กันยายน 2561

จากนั้นอีก 1-2 เดือน จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (เอสพีพี) ส่วนอีก 400 เมกะวัตต์ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)ให้เปิดรับซื้อเพิ่มเติมจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่อไป คาดว่าจะเป็นลักษณะโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (วีเอสพีพี)

“เราจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมารองรับการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อวางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ อาทิ เทคโนโลยี และพื้นที่ที่เหมาะสม เพราะจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีขยะ ลดการขนส่งขยะข้ามเขต จากนั้นจะส่งเรื่องมาให้กกพ.เป็นผู้ประกาศรับซื้อเป็นระยะ”

สำหรับโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า หรือ พีดีพี ฉบับ 2018 นั้นนางสาวนฤภัทร ระบุว่า ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของกกพ. โดยขณะนี้กำลังรอรายละเอียดจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่าจะให้เปิดรับซื้ออย่างไร โดยจะเปิดรับซื้อในส่วนของภาคตะวันตกก่อน ทดแแทนโรงไฟฟ้าไตรเอ็นเนอร์ยี่ จังหวัดราชบุรี  ของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขนาดกำลังผลิต 700 เมกะวัตต์ ซึ่งจะหมดสัญญาในเดือนกรกฏาคม 2563 เป็นการเจรจารับซื่อเป็นหลัก

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team