General

กระทรวงทรัพย์ฯ โชว์ผลงาน ลดขยะพลาสติกแล้วกว่า 4 พันตัน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โชว์ผลงานความร่วมมือเอกชน ใช้เวลาไม่ถึงปี สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในประเทศได้แล้วกว่า 800 ล้านใบ หรือมากถึง 4,600 ตัน

 

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมปีที่แล้ว  เห็นชอบ “โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั่วประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จีงได้วางแนวทางแก้วิกฤติขยะในมิติต่างๆ  ประกอบไปด้วย

ลด-คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ยกรมควบคุมมลพิษร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กำหนดเรื่องการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2562  สำหรับประเมินผู้บริหารองค์การ ปลัดกระทรวง และอธิบดี จำนวน 152 หน่วยงาน และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด โดยเริ่มประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในวันที่ 1 มกราคม 2562

รณรงค์ “ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีการดำเนินการในพื้นที่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

  • พื้นที่ตลาดสดเทศบาลและเอกชน
  • พื้นที่ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มกิจกรรม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 จนถึง วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562  สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดเทศบาลพร้อมกันทั่วประเทศลงได้จำนวนทั้งสิ้น  464,722, 564  ใบ

ในส่วนของการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ รวมถึง ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สามารถลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้ทั้งสิ้น 250 ล้านใบ

นอกจากนิ้  ยังมีมาตรการเพิ่มเติม รณรงค์ให้ห้างร้านงดให้บริการถุงพลาสติกต่อเนื่องในทุกๆ วันที่ 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคมปีที่แล้ว ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ส่งผลให้ในช่วง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 – 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้จำนวน 100 ล้านใบ

โดยรวมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2561-28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด และในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อได้ประมาณ 814 ล้านใบ หรือประมาณ  4,600 ตัน

ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว – งดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติจำนวน 154 แห่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินกิจกรรมห้ามนำกล่องโฟมบรรจุอาหาร เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ และจัดการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร ขวดน้ำที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด หลอด และช้อน-ส้อม ที่ทำจากพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ซึงนับถึงวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งหมด  4,270,129 คน สามารถลดจำนวนพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงได้เป็นจำนวนทั้งหมด 1,639, 920 ใบ

ภาพ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team