Economics

ปลื้ม!! คนไทยคนแรกนั่งประธานคณะมนตรีใหญ่องค์การการค้าโลก

“พาณิชย์” เผย “สุนันทา กังวาลกุลกิจ” ขึ้นแท่นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งประธานคณะมนตรีใหญ่ “องค์การการค้าโลก”

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  ขณะนี้น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ  เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ไวโป้) ณ นครเจนีวาได้เข้ารับตำแหน่งประธานคณะมนตรีใหญ่ดับเบิ้ลยูทีโอ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีวาระ 1 ปี ต่อจากผู้แทนญี่ปุ่น นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่มีการก่อตั้งดับเบิ้ลยูทีโอ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือและความไว้วางใจของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทย

สำหรับคณะมนตรีใหญ่เป็นองค์กรสูงสุดของดับเบิ้ลยูทีโอ ทำหน้าที่กำกับดูแลภาพรวมการดำเนินงานขององค์กรของดับเบิ้ลยูทีโอที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพียงแห่งเดียวด้านการค้าระหว่างประเทศ มีหน้าที่เจรจาจัดทำและกำกับดูแลกฎกติกาทางการค้าที่ใช้บังคับกับสมาชิกทุกประเทศอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนให้การค้าโลกมีความเสรียิ่งขึ้น นอกจากนี้ดับเบิ้ลยูทีโอ ยังเป็นองค์กรเดียวที่มีกลไกการระงับข้อพิพาทด้านการค้าเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับสมาชิกและทำให้การค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันสามารถดำเนินได้อย่างโปร่งใสสามารถคาดการณ์ได้

“การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ ถือว่ามีความท้าทายอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงสภาวะเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ซึ่งเป็นผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ดังนั้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความน่าเชื่อถือของดับเบิ้ลยูทีโอ จึงถือเป็นภารกิจสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบการค้าพหุภาคี”

 

ขอบคุณภาพจาก Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization – WTO

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team