Politics

เปิดผลสำรวจ ‘ซูเปอร์โพล’ ถ้าคนไทยหลายใจ!!

เปิดผลสำรวจ “ซูเปอร์โพล” ถ้าคนไทยหลายใจ ใครเหมาะเป็นนายกรัฐมนตรี

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ถ้าคนไทยหลายใจ ใครเหมาะนายกฯ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 2,330 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

เมื่อถามว่า ถ้าพรรคการเมืองที่จะเลือกถูกยุบ มีใครในใจ พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 58.4% ระบุ ยังไม่มีพรรคใดในใจ ในขณะที่ 41.6% ระบุ มีพรรคสำรองแล้ว เช่น เพื่อไทย ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ เสรีรวมไทย อนาคตใหม่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงบุคคลที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี และสามารถเลือกคนอื่น ๆ ที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีอีกได้เช่นกัน จากการวิเคราะห์โมเดลความหลายใจในการเลือกของประชาชน พบว่า ในกลุ่มคนที่เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ยังเห็นด้วยว่า มีบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี เช่นกัน ได้แก่ 77.6% ระบุ นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพราะเป็นนักการเมือง อดีตผู้บริหารประเทศ มีหลักการ เคยแก้ปัญหามากมาย รองลงมาคือ 75.5% ระบุ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล เพราะ เป็นนักธุรกิจ เคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ ไม่ค่อยโปรโมทตัวเอง ไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใคร และ 73.7% ระบุ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เพราะ เป็นอดีตนายตำรวจระดับสูง มีผลงานมากมาย

ที่น่าพิจารณา คือ ในกลุ่มคนที่เห็นว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ยังเห็นด้วยว่า มีบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี เช่นกัน ได้แก่ 82.1% ระบุ นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เพราะ เป็นนักธุรกิจ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง รองลงมาคือ 76.9% ระบุ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เพราะ เป็นอดีตนายตำรวจระดับสูง มีผลงานมากมาย และ 74.6% ระบุ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล เพราะ เป็นนักธุรกิจ เคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ ไม่ค่อยโปรโมทตัวเอง ไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใคร

นอกจากนี้ ในกลุ่มคนที่เห็นว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ยังเห็นด้วยว่า มีบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี เช่นกัน ได้แก่ 85.6% ระบุ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล เพราะ เป็นนักธุรกิจ เคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ ไม่ค่อยโปรโมทตัวเอง ไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใคร รองลงมาคือ 81.9% ระบุ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เพราะ เป็นอดีตนายตำรวจระดับสูง มีผลงานมากมาย และ 80.9% ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นอดีตทหารระดับสูง ผู้บริหารประเทศ และแก้ปัญหามากมาย

สำหรับ ในกลุ่มคนที่เห็นว่า นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ยังเห็นด้วยว่า มีบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี เช่นกัน ได้แก่ 81.9% ระบุ นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพราะ เป็นอดีตผู้บริหารประเทศ เด่นด้านคมนาคม และอื่น ๆ รองลงมาคือ 75.3% ระบุ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เพราะ เป็นอดีตนายตำรวจระดับสูง มีผลงานมากมาย และ 73.6% ระบุ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล เพราะ เป็นนักธุรกิจ เคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ ไม่ค่อยโปรโมทตัวเอง ไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใคร

ที่น่าสนใจคือ ในกลุ่มคนที่เห็นว่า นาย อนุทิน ชาญวีรกูล เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ยังเห็นด้วยว่า มีบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี เช่นกัน ได้แก่ 84.0% ระบุ นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพราะเป็นนักการเมือง อดีตผู้บริหารประเทศ มีหลักการ เคยแก้ปัญหามากมาย รองลงมาคือ 80.4% ระบุ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เพราะ เป็นอดีตนายตำรวจระดับสูง มีผลงานมากมาย และ 78.8% ระบุ นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพราะ เป็นอดีตผู้บริหารประเทศ เด่นด้านคมนาคม และอื่น ๆ

นอกจากนี้ ในกลุ่มคนที่เห็นว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ยังเห็นด้วยว่า มีบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี เช่นกัน ได้แก่ 80.8% ระบุ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รองลงมาคือ 80.4% ระบุ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล และ 80.3% ระบุ นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจและการวิเคราะห์จับคู่ในใจของประชาชนบุคคลที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อประชาชนกลุ่มหนึ่งตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะเลือกใครดี หรือมีหลายคนอยู่ในใจที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ผลการวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงการยอมรับได้ของประชาชนต่อกลุ่มบุคคลที่กำลังแข่งขันเลือกตั้งในเวลานี้ได้ว่า เมื่อผลการเลือกตั้งออกมาไม่มีพรรคการเมืองใดชนะขาด จนทำให้เกิดรัฐบาลผสม ผลที่ตามมาคือ การจัดตั้งรัฐบาลผสมให้ถูกใจประชาชน ผลวิเคราะห์ครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ถ้าใครเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล เป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมาจริง ๆ ควรมีใครบ้างที่น่าจะนำมาเข้าร่วมเพราะถูกอกถูกใจประชาชนและบ้านเมืองน่าจะไปรอดเดินหน้าต่อไปได้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team