ดูหนังออนไลน์
Business

ไปไม่ไหว!! ‘การบินไทย’ ดึง 4 งานจาก ‘ไทยสมายล์’ บริหารเอง

ไปไม่ไหว! “บอร์ดบินไทย” เห็นชอบดึง 4 งานจาก “ไทยสมายล์” มาบริหารงานเอง คาดช่วยลดต้นทุนได้ระดับหนึ่ง

นายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการดำเนินงานของสายการบินไทยสมายล์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่การบินไทยถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 100% ว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) การบินไทย มีมติให้โอนการบริหารงานของสายการบินไทยสมายล์ ให้กลับมาอยู่ภายใต้การบินไทยทั้งหมด

สำหรับการบริหารงานของไทยสมายล์ ที่จะโอนกลับมาอยู่ภายใต้การบินไทยมีทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ การวางโครงข่ายเส้นทาง, การตลาดและการขาย, การบริหารงานหลังบ้าน และการบริการภาคพื้น (Ground Handling Services) แต่ยังคงให้ส่วนของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบินยังอยู่กับไทยสมายล์เหมือนเดิม

“จากนี้จะไม่ปล่อยให้ไทยสมายล์บริหารงานเองแล้ว เราจะดึงการบริหารงานทุกอย่างของไทยสมายล์มาอยู่ภายใต้เราทั้งหมด ยกเว้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบิน” นายณัฐพงศ์

ทั้งนี้ การบินไทยและไทยสมายล์จะทยอยปรับการบริหารงานให้สอดคล้องกันทันที ภายใต้นโยบายดังกล่าว แต่ยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่แน่นอนว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด ซึ่งก็คาดว่าแนวทางนี้จะช่วยลดต้นทุนได้มากพอสมควร แต่ขณะนี้ยังไม่ได้คำนวณตัวเลขว่า จะประหยัดได้ทั้งหมดเท่าใด

สำหรับกรณีที่การบินไทยจะเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้โอนทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทจำนวน 2,691 ล้านบาท และเงินสำรองที่เกิดจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นจำนวน 25,545 ล้านบาท ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการให้เหลือ 300 ล้านบาทนั้น

นายณัฐพงศ์ กล่าวว่า แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้การบินไทยมีโอกาสจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น เพราะถ้าการบินไทยยังคงแบกรับภาระขาดทุนสะสมต่อไป ก็จะไม่มีวันจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยแนวทางดังกล่าวเป็นวิธีการทางบัญชีและไม่มีผลต่อความมั่นของบริษัทในระยะยาว โดยถ้าหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นชอบวาระตามที่บริษัทเสนอ ก็จะดำเนินการตัดขาดทุนสะสมได้ทันทีในไตรมาสที่ 2 ปีนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสายการบินไทยสมายล์ได้รายงานผลประกอบการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ว่า

– ปี 2558           ขาดทุนสุทธิ 1,852 ล้านบาท

– ปี 2559           ขาดทุนสุทธิ 2,081 ล้านบาท

– ปี 2560           ขาดทุนสุทธิ 1,626 ล้านบาท

NOPPHAWHAN TECHASANEE