Business

เมืองไทยมอบรางวัลโรงพยาบาลคู่สัญญา บริการเป็นเลิศ

เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศผลรางวัล  ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018’  ยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นเลิศ เพื่อมอบให้กับลูกค้า

วันนี้ (27 ก.พ.) ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ โครงการ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018” เป็นประธานพิธีมอบรางวัล “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018” ให้แก่คู่สัญญาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีนายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล Healthcare Quality & Accreditation Expert สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการด้านการแพทย์ และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมด้วย โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมมดิ โอกุระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 ขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยตลอดทุกปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

สาระ ล่ำซำ

โครงการจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัท และสถานพยาบาลคู่สัญญา 467 แห่งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัท ในการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม พร้อมก้าวเคียงคู่ไปกับลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต ผ่านนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างผู้เอาประกันภัย โรงพยาบาล และบริษํท รวมไปถึงความร่วมมือกันในการพัฒนาบริการ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับ และตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญ และดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น

การมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้ แบ่งออกเป็น

รางวัลสูงสุด The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 สำหรับโรงพยาบาลที่มีคะแนนรวมทุกด้านสูงสุด  และรางวัลความเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย

 1. รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า
 2. รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่
 3. รางวัลด้านการบริหารจัดการทางแพทย์
 4. รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร
 5. รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว จะประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1. ความถูกต้องครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัท และส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกัน ที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจะมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาด และการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ ทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการด้านสื่อมวลชน และด้านสังคม และจริยธรรม ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และน่าเชื่อถือ

นายสาระ กล่าวอีกว่า รางวัลดังกล่าวจะเป็นเครื่องตอกย้ำให้ผู้เอาประกันภัย มีความเชื่อมั่นในคุณภาพ และบริการที่ได้รับ อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัล และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้พนักงาน รวมถึงองค์กรได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล

รางวัลสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018”

 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพ และเข้าใจความต้องการของลูกค้า

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดี
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี

โรงพยาบาลขนาดกลาง

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช-ศรีนครินทร์
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

รางวัลด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

โรงพยาบาลขนาดกลาง

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

รางวัลด้านบริหารจัดการทางการแพทย์

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี

โรงพยาบาลขนาดกลาง

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลลาดพร้าว
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลเวชธานี
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

โรงพยาบาลขนาดกลาง

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดี
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลขนาดกลาง

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight