Economics

ประกาศเตือน ‘สนามบินสุวรรณภูมิ’ เสี่ยงอันตราย!!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมแห่งสหพันธ์นักบินสายการบินนานาชาติ (IFALPA) ได้ออกประกาศคำเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิ ฉบับทบทวนลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 โดยระบุว่า ประกาศคำเตือนฉบับทบทวนนี้เป็นการเตือนสายการบินต่างๆ ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิของไทย เนื่องจากสภาพพื้นดินอ่อนนิ่ม ที่ส่งผลกระทบต่อทางวิ่งขึ้นลงของเครื่องบิน (taxi lanes) ทางขับสำหรับ ขับเครื่องไปยังตำแหน่งต่างๆ ในสนามบิน (taxiways) และจุดจอดเครื่องบิน ซึ่งเป็นปัญหาที่ลูกเรือ และผู้ให้บริการภาคพื้นดินตรวจพบ และรายงานเข้ามาตั้งแต่ปี 2551

ที่ผ่านมา การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) เคยระบุว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจาก 2 สาเหตุหลักคือ ยางมะตอยที่ใช้ในการปูทางเสื่อมสภาพ และมีน้ำอยู่ข้างใต้พื้นสนามบิน โดยปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดหลุมยุบขึ้นมาหลังจากเปิดใช้งานไปได้ราว 2 ปี ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานที่ส่วนใหญ่ทางวิ่งจะมีอายุการใช้งานราว 7 ปี ก่อนเสื่อมสภาพ

สำหรับมาตรการระยะสั้นที่ทอท.ได้ดำเนินการแก้ไข คือ การซ่อมแซมทางวิ่งแบบชั่วคราว และกึ่งถาวร รวมถึงการตั้งคณะซ่อมบำรุง 24 ชั่วโมง เพื่อการซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว ในความพยายามที่จะบรรเทาข้อขัดข้องจากการดำเนินงานให้เหลือน้อยที่สุด

ทั้งนี้ IFALPA ยังแนะนำให้สายการบินที่เป็นสมาชิกแจ้งเตือนให้ลูกเรือรับทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามบินสุวรรณภูมิ และนำกระบวนการดำเนินงานที่เหมาะสมเข้ามาใช้ เพื่อลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ลูกเรือรายงานถึงจุดอ่อนนิ่มที่พบในทันที เพื่อที่ทอท.จะได้เข้าตรวจสอบ และซ่อมแซม

ทางด้านนายสนอง มิ่งเจริญ นายกสมาคมนักบินไทย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า รายงานดังกล่าวออกมาเป็นปกติ และเรื่องนี้ก็ได้มีการแจ้งเตือนกันอยู่หลายครั้ง ซึ่งเมื่อได้รับจดหมายแจ้งมา ก็ได้แจ้งให้สมาชิกรับทราบต่อไป

อย่างไรก็ดี นักบินที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นประจำ ก็มีความระมัดระวังในเรื่องนี้อยู่แล้ว และเมื่อพบปัญหาก็จะมีการรายงานต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้โดยสารแต่อย่างใด เนื่องจากนักบินใช้ความระมัดระวังระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว

ส่วนเรื่องการแก้ไขนั้น เท่าที่ทราบมา ทอท. ก็มีแผนที่จะปรับปรุงอยู่แล้ว


Add Friend

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK