Politics

สนช.ประกาศยุติทำหน้าที่ 23 พ.ค.

นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า สนช.จะทำหน้าที่จนกว่าจะเปิดรัฐสภา ประชุมส.ส. และ ส.ว. ชุดใหม่ คาดการณ์ว่าน่าจะมีการเปิดประชุมรัฐสภา วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  ดังนั้นสนช.จึงจะยุติการทำหน้าที่ ใน วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 และกำหนดกรอบการทำงานจะมีการประชุมสนช. ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ 8 มีนาคม จะพิจารณาร่างกฎหมายที่ค้างวาระ 2 และ 3 ให้เสร็จ แต่บางส่วนจะค้างไว้ให้สภาหน้ารับรอง

สมชาย แสวงการ

ส่วนวันที่ 9-15 มีนาคม 2562 จะพิจารณารายงานของกรรมาธิการชุดต่าง ๆกว่า 60 ฉบับ เพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรีมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

“ถ้าไม่จำเป็นหลังวันที่ 15 มีนาคม เราจะไม่ประชุม แต่จะไปติดตามกฎหมายที่ออกไปแล้ว ที่ต้องออกกฎหมายลูกซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ไป  จะไปทำหน้าที่แทน ส.ส.  ส.ว. อีก 2 เดือนสุดท้าย  ยังรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน” นายสมชาย กล่าว

นายสมชาย กล่าวว่าสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง ได้ขยายเวลาเข้าใช้พื้นที่อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เฉพาะอาคารรัฐสภา 1 ในวันประชุม สนช. ไปถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562  ตั้งแต่สัปดาห์หน้า จะมีประชุม 3 หรือ 4 วันต่อสัปดาห์

หากยังมีความจำเป็นต้องประชุมหลังวันที่ 15 มีนาคมนี้ สนช.จะไปเช่า บริษัท  ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ ประชุมรายวัน ค่าเช่าประมาณ  1 แสนบาทต่อวัน  หลังจากนั้นหากอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ สภาชุดใหม่จะประชุมที่ทีโอทีไปก่อน โดยจ่ายค่าเช่าเป็นเดือนๆ ละประมาณ 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ คาดว่าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จะแล้วเสร็จเร็วสุดช่วงเดือนมิถุนายน หรือกรกฎาคม 2562

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight