Buzz News

เอสซีจีดึง ‘ตอง กวินทร’ พรีเซ็นเตอร์ปูนแข็งแกร่ง


เอสซีจี ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุุรกิจปูนซีเมนต์ สร้างการรับรู้ผ่านภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “ปูนเอสซีจี รับได้ทุกสถานการณ์” ดึง “ตอง-กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์” นายประตูมือหนึ่งทีมชาติไทย ย้ำภาพลักษณ์ความแข็งแรง มาถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อนคุณสมบัติของปูนเอสซีจี ด้วยประสิทธิภาพความแข็งแรงที่เริ่มต้นจากข้างใน ช่วยปกป้องอย่างเหนือชั้น

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์