ดูหนังออนไลน์
CSR

‘ปิโก’ ชวนพาร์ทเนอร์ร่วมวิ่งมอบเงินมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และนางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมกับ พาร์ทเนอร์ จัดงาน “Run Together Joy Together”

กิจกรรม “Run Together Joy Together”

โดยให้พนักงานบริษัทฯ และพาร์ทเนอร์ ได้ร่วมกิจกรรมวิ่งในระยะทาง 3 กม. และ 10 กม. พร้อมมอบเงินสนับสนุน “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร” จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางที่ บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณสวนหลวง ร.๙ เมื่อวันก่อน

กิจกรรม “Run Together Joy Together”
กิจกรรม “Run Together Joy Together”
กิจกรรม “Run Together Joy Together”
กิจกรรม “Run Together Joy Together”
กิจกรรม “Run Together Joy Together”

อรวรรณ หอยจันทร์