Economics

ยิ่งหวานยิ่งจ่ายหนัก!! เดินหน้าปรับขึ้นภาษีน้ำหวานรอบใหม่

ดีเดย์ 1 ต.ค. “กรมสรรพสามิต” เดินหน้าปรับขึ้นภาษีน้ำหวานรอบใหม่ ชี้หวานเกิน 18 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ภาษีพุ่งเป็นลิตรละ 5 บาท

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า วันที่ 1 ตุลาคม 2562 กรมฯ จะเก็บอัตราภาษีความหวานเพิ่มขึ้นตามกฎหมายใหม่ของกรมที่ออกมาให้มีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นตามขั้นบันได ทำให้เครื่องดื่มที่มีความหวานเกินกำหนดจะต้องเสียภาษีมากขึ้น เช่น น้ำอัดลม ชาเขียว เครื่องดื่มบำรุงกำลัง กาแฟกระป๋อง น้ำผลไม้ เครื่องดื่มปรุงแต่งต่างๆ ตัวอย่างเช่น น้ำอัดลมกระป๋องขนาด 250 ซีซี จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 10 สตางค์ ส่วนผู้ประกอบการจะเพิ่มราคากับผู้บริโภคขึ้นอยู่กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ผลิต

ภาพจากกรมสรรพสามิต

“ตอนนี้เครื่องดื่มน้ำอัดลมบางส่วนก็มีการปรับสูตรการผลิตลดน้ำตาลจาก 14 กรัมต่อลิตร เหลือ 12 กรัมต่อลิตร เพื่อเสียภาษีให้ต่ำลง ส่วนน้ำอัดลมสีดำยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสูตร เพราะเป็นตลาดใหญ่ของผู้บริโภค หากปรับไปเกรงว่าจะทำให้รสชาติเปลี่ยนและกระทบต่อยอดขาย ส่วนน้ำอัดลมสีที่สัดส่วนตลาดมีน้อยก็มีการเปลี่ยนสูตรลดน้ำตาล ซึ่งไม่กระทบกับยอดขาย”

ทั้งนี้กฎหมายสรรพสามิตใหม่ปี 60 ยังได้มีการแก้ไขเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมพืชทางการเกษตรไม่ต่ำกว่า 10% ได้ยกเว้นภาษีสรรพสามิต เพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า 20% ถึงจะได้ลดภาษีเพื่อให้มีการช่วยเหลือเกษตรการอย่างแท้จริงมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตความหวาน กำหนดว่า ตั้งแต่กฎหมายสรรพสามิตมีผลบังคับใช้วันที่ 16 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2562 ได้แก่

1. เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เว้นการเก็บภาษี
2. ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 0.10 บาทต่อลิตร
3. ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัมแต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 0.30 บาทต่อลิตร
4. ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 0.50 บาทต่อลิตร
5. ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 1 บาทต่อลิตร

ส่วนอัตราภาษีใหม่ นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2564 เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 10 กรัมต่อมิลลิลิตร เก็บเท่าเดิม แต่ถ้ามี 10 – 14 กรัม เก็บเพิ่มเป็น 1 บาท ถ้าเกิน 14 – 18 กรัม แตกรัม เสียภาษี 3 บาทต่อลิตร และมีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 5 บาทต่อลิตร

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team