ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

เข้มสงกรานต์!! 13 เม.ย. ห้ามขายแอลกอฮอล์ ลดอุบัติเหตุ

บอร์ดควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วาง 3 มาตรการระดับเข้มข้น ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 13 เมษายน หวังลดการบาดเจ็บ-เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจราจร เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติไฟเขียว

ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวานนี้ (15 ก.พ.) มี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มีผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมหารือ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นพ.สุขุม กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ด้วยมาตรการ 3 ระดับ ได้แก่

  1. ระดับพื้นฐาน บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น เวลา สถานที่ห้ามดื่ม และห้ามขาย ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา การขับขี่ยานพาหนะเมื่อดื่มสุรา และการบำบัดรักษา ดำเนินการต่อเนื่องตามนโยบายการคัดกรองและบำบัดรักษาสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดเป็นผู้ขับขี่ที่เมาสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
  2. ระดับปานกลาง กำหนดให้พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ เป็นพื้นที่ห้ามขาย และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจดำเนินการร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกจังหวัด เน้นการแยกผู้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ
  3. ระดับเข้มข้น ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 13 เมษายน
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

การออกมาตรการเข้มข้นดังกล่าว เนื่องจากข้อมูล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 – 2559 มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต จากการจราจรทางถนนที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สัดส่วนสูง

โดยเป็นผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 44,590 คน คิดเป็น 32.5 % จากผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งสิ้นจำนวน 137,385 คน และในวันที่ 13 เมษายน มีผู้ประสบอุบัติเหตุที่บาดเจ็บ และเสียชีวิตสูงสุด สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มสุรา

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะนำเสนอเสนอคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติต่อไป

The Bangkok Insight Editorial Team