COLUMNISTS

ปฏิญญาทุ่งสง กับ เดิมพันอนาคตการเมืองของประชาธิปัตย์

มธุลิน ผ่องอำไพ
2,163

ก่อนจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับ “ปฏิญญาทุ่งสง คืนความเป็นธรรม สู่ความเท่าเทียม” ขอชวนท่านผู้อ่านมารู้จักความหมายของคำว่า “ปฏิญญา” กันก่อน

“ปฏิญญา” หมายถึง การให้คำมั่นสัญญา หรือการแสดงยืนยันโดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความสุจริตใจเป็นที่ตั้ง เพราะเหตุนี้จึงทำให้เวทีปราศรัยระดับภาคของพรรคประชาธิปัตย์ที่ทุ่งสง นครศรีธรรมราช มีการปักธงพระแม่ธรณีบีบมวยผม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพรรค เป็นเครื่องย้ำเตือนถึง ทุกคำสัญญาบนเวทีจะต้องลงมือปฏิบัติจริง

คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ ให้เหตุผลของการประกาศปฏิญญาทุ่งสง คืนความเป็นธรรม สู่ความเท่าเทียม ไว้ว่า

ความขัดแย้งทางการเมืองตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ภาคใต้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างเท่าเทียม พรรคประชาธิปัตย์ได้รับความไว้วางใจจากชาวใต้เชื่อมั่นและให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่กลับมีโอกาสบริหารประเทศไม่ต่อเนื่อง

ประกอบกับมีรัฐบาลที่ขาดความเป็นธรรม กลั่นแกล้งในการจัดงบประมาณ ทอดทิ้งภาคใต้ แม้ในบางช่วงเวลาที่พรรคมีโอกาสเป็นรัฐบาล จะเร่งรัดจัดงบประมาณพัฒนาภาคใต้อย่างเต็มที่ แต่ยังคงมีช่องว่างการพัฒนาและความไม่เท่าเทียมสูง จึงเห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องคืนความเป็นธรรมให้ภาคใต้

ปฏิญญาทุ่งสง คือคำประกาศแสดงเจตจำนงค์ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะคืนความเป็นธรรมให้ภาคใต้ ด้วยการกำหนด โครงการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อฟื้นคืนความยิ่งยงของภาคใต้กลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ของการเป็นเมืองท่าค้าขายในอดีต ปลดปล่อยพลังแห่งการพัฒนาด้วยการกระจายอำนาจให้กำหนด อนาคตของตนเอง ต้องยกระดับการดูแลทุกข์สุขของคนด้านสาธารณสุขให้ทันสมัยทั่วถึงรองรับการพัฒนา อีกทั้งจะต้องกระจายผลของการพัฒนาให้คนทั้งภาคอย่างเท่าเทียม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

บนเวทีปราศรัยวันนั้น คุณนิพิฏฐ์ นำทีมผู้สมัครสส. 14 จังหวัดภาคใต้ 50 เขต ขึ้นประกาศปฏิญญาทุ่งสง ขอแรงสนับสนุนจากชาวใต้เลือกผู้สมัครสมาชิกสถาผู้แทนราษฏรของพรรคทั้ง 50 เขต เพื่อคืนความยิ่งใหญ่ให้ภาคใต้ด้วย 5 นโยบายระดับภาคคือ

  1.  ขยายเส้นทางคมนาคมด้วยการสร้างถนนมอเตอร์เวย์สู่ภาคใต้เป็นสายแรก โดยเริ่มจากสุไหงโกลกขึ้น กทม.
  2. เร่งรัดสร้างรถไฟทางคู่จากกรุงเทพฯ เชื่อมสถานีรถไฟบัตเตอร์เวิร์ทของมาเลเซียให้เร็วที่สุด
  3. นำร่องเปลี่ยนระบบการปกครองของภูเก็ตให้เป็นมหานคร ตามด้วยการยกระดับการปกครองที่นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ให้เป็นมหานครด้วย
  4. ตั้งศูนย์โลจิสติกภาคใต้ที่ทุ่งสง และเปิดด่านการค้ากับมาเลเซีย 24 ชม.
  5. ยกระดับศูนย์กลางแพทย์เป็นระดับสูงใน 3 มหาวิทยาลัยภาคใต้ คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ในการประกาศครั้งนี้คุณนิพิฏฐ์บอกว่า เดิมพันด้วยชีวิตทางการเมืองของตัวเองและพรรคประชาธิปัตย์ เหมือนพระเจ้าตากสินทุบหม้อข้าวตีเมืองจัน หากครั้งนี้ไม่สำเร็จ ประชาชนก็ไม่ต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์อีกต่อไป พร้อมขอร้องว่าอย่าเลือกแบบแยกส่วน ต้องเลือกประชาธิปัตย์ทั้ง 14 จังหวัด 50 เขต แล้วพรรคจะทำวาระศักดิ์สิทธิ์นี้ให้สำเร็จ

เลือกตั้งปี 54 พรรคประชาธิปัตย์ กวาดที่นั่งในภาคใต้เข้าสภาได้ 50 เขต พลาดไป 3 ที่ ภาคใต้จึงเปรียบเหมือนเมืองหลวงที่พรรคประชาธิปัตย์ ต้องรักษาไว้ยิ่งชีวิต

การประกาศปฏิญญาทุ่งสงครั้งนี้ จึงเป็นเดิมพันครั้งสำคัญ ที่ประชาชนจะเป็นผู้ให้คำตอบว่า จะเทใจให้ประชาธิปัตย์ยกภาค 50 เขต เพื่อสนับสนุนให้ทำวาระศักดิ์สิทธิเพื่อชาวใต้หรือไม่

Add Friend Follow