ดูหนังออนไลน์
Videos

ธนา:ธนาคารปรับตัวมุ่ง ‘ดิจิทัล แบงกิ้ง’

“เทคโนโลยีทำให้เกิดช่องว่างกับลูกค้ามากขึ้น ธนาคารต้อง Disrupt ตัวเอง เพื่อลดช่องว่าง ก่อนที่จะสายเกินไป”

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight