ดูหนังออนไลน์
Politics

กกต.มติเอกฉันท์ 7 เสียงยุบ ‘ไทยรักษาชาติ’พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต. )ให้สัมภาษณ์ภายหลังการยื่นคำร้องให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ในการประชุม กกต.เมื่อวานนี้ (12 ก.พ.) ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามเหตุผลที่ กกต.ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

ขอบคุณภาพ:แนวหน้า

ขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ (13ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้เผยแพร่เอกสารข่าวแจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กกต. เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้พิจารณากรณีพรรคไทยรักษาชาติมีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 1 รายชื่อ และเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิบักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92

สำหรับกรรมการกกต. ทั้ง 7 คน ประกอบด้วย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.

ส่วนกรรมการกกต.ประกอบด้วย

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย

นายปกรณ์ มหรรณพ

นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฎ

นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒน

ขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ (13ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้เผยแพร่เอกสารข่าวแจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กกต. เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้พิจารณากรณีพรรคไทยรักษาชาติมีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 1 รายชื่อ และเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิบักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight