ดูหนังออนไลน์
Politics

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราโชบายในการบริหารประเทศพ.อ.หญิงทักษดา สังข์จันทน์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.ถึงข้อปรารภของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีวานนี้ (12 ก.พ.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ขอให้คนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านทรงเห็นความสำคัญของประชาชน โดยพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราโชบายในการบริหารประเทศ  ทั้งยังทรงมีรับสั่งว่า ให้คณะรัฐมนตรีนึกถึงประชาชนเป็นหลักในการทำงาน ทำให้มีความสุข มีทางออก และมีทางเลือก

ขณะที่การแก้ปัญหาสังคมของประเทศนั้น สามารถบรรเทาได้โดยการสร้างวินัยให้กับประชาชน และ ขอให้ประชาชนทุกคนมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศชาติได้ในเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว

“ส่วนประเด็นสำคัญ คือการนำเอาจิตอาสาไปขับเคลื่อนให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน หากช่วยเหลือได้ จะนำจิตอาสาช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆทั้งด้านผลผลิต และ การเกษตร ก็จะเป็นโครงการที่ดีช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับทุกหมู่เหล่า โดยจะเป็นการร่วมมือกันของส่วนราชการ เอกชน ในการรวมพลัง ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนในประเทศเพื่อให้ยกระดับมีฐานะที่เท่าเทียมกันลดความเหลื่อมล้ำและลดช่องว่าง” พ.อ.หญิงทักษดา กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team