ดูหนังออนไลน์
Sme

‘สภาเอสเอ็มอี’ ประเดิมโครงการ SMEs Smart Provinceตามที่สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) ประกาศจัดตั้งโครงการ SMEs Smart Province เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการระดับจังหวัด และพัฒนาสินค้าเด่นสร้างเป็น Brand Province โดยมีเป้าหมายส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าระบบ 5 แสนรายใน 5 ปี เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานั้น ล่าสุดได้เริ่มการพัฒนาโครงการแรก ในการปั้นแบรนด์สินค้าที่จังหวัดสกลนคร

“งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2562”

นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) เปิดเผยว่า ได้เดินหน้าโครงการ SMEs Smart Province ด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดสกลนครขึ้นมาเป็นประเดิม โดยให้การสนับสนุนการจัดงานแสดงนิทรรศการสินค้าภายใต้ชื่อ “งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2562” และร่วมประชุมระดมความคิดเห็น และชี้ช่องทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าท้องถิ่น ให้มีการยกฐานะเป็นแบรนด์ระดับจังหวัดต่อไป

ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่จัดแสดงภายในงานมีหลากหลาย ทั้งที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิม และพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทย อาหาร เสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ ฯลฯ โดยพื้นฐานนั้น เหมาะสมกับการใช้งานในท้องถิ่นอยู่แล้ว แต่หากได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาบางแง่มุม เช่น การผลิตและการตลาด เชื่อว่าจะทำให้สินค้าหลายรายการ ยกระดับที่ดีขึ้นได้ ซึ่งจะได้มีการเลือกส่งเสริมและพัฒนาแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละรายการสินค้า

ทั้งนี้ ในช่วงของการระดมความเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้ ภายหลังจากการเยี่ยมชมงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา พบว่า ในเบื้องต้นมีสินค้าท้องถิ่นที่เหมาะในการนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นแบรนด์จังหวัด ได้แก่ ไวน์มะเม่า, ยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณต่างๆ และผ้าย้อมคราม เพราะผู้ประกอบการชาวบ้าน มีการพัฒนามาได้ดีในระดับหนึ่งแล้ว เหลือเพียงการส่งเสริมด้านการผลิตบางประการ อาทิ บรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ดียิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์จากงาน “งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2562”

“ในมุมมองของผมเห็นว่า จะต้องมีการพัฒนาสินค้าท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งในด้านรสชาติและราคา สร้างแบรนด์ในฐานะที่เป็นสินค้าจังหวัดสกลนคร ด้วยการใส่ชื่อจังหวัดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชื่อสินค้า อาทิ ไวน์มะเม่า ก็ควรจะใช้คำว่า สกลนครไวน์มะเม่า หรือ สกลนครผ้าคราม ขณะเดียวกัน ก็จะต้องเพิ่มช่องทางการตลาดให้หลากหลายมากขึ้น” นายไชยวัฒน์ กล่าว

งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2562 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 6–10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภายในบริเวณพื้นที่กลางแจ้งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งหน่วยราชการ นำโดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, ผู้บริหารการศึกษานำโดย รศ.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร, ผศ.น.สพ.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยกรธรรมชาติ รวมทั้งภาคเอกชน ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในท้องถิ่น

“งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2562”

นายไชยวัฒน์ กล่าวด้วยว่า ในการเข้าไปประเดิมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นตามโครงการ SMEs Smart Province ครั้งนี้ สภาเอสอียังได้พันธมิตรที่เห็นพ้อง และร่วมให้การสนับสนุนโครงการนี้เพิ่มขึ้นด้วย คือ สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน(CISMED) และสมาคมศิษย์เก่ามทร.อีสาน ซึ่งจะได้ร่วมมือกันพัฒนาโครงการในวาระและโอกาสที่ดีต่อไป

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์
อรวรรณ หอยจันทร์ หลายมุมมอง : orawan@thebangkokinsight.com