Politics

งงหนักมาก!! ‘ทษช.’ ยกเลิกแถลงข่าวอ้าง ‘กก.บห.’ อยู่ต่างจังหวัด

งงหนักมาก!! “ไทยรักษาชาติ” ยกเลิกการแถลงข่าวกะทันหัน อ้างกรรมการบริหารพรรคอยู่ต่างจังหวัดมาร่วมประชุมไม่ทัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.ที่ผ่านมา ทางทีมงานของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เวลาประมาณ 17.00 น.หลังจากนั้นจะมีการแถลงข่าวช่วงเวลาประมาณ 17.30 น.

แต่ปรากฏว่า เมื่อเวลา 17.10 น.ทางทีมงานพรรคไทยรักษาชาติ ได้มาแจ้งว่า ขอยกเลิกการแถลงข่าว โดยเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากคณะกรรมการบริหารพรรคบางส่วนไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ทัน เพราะกรรมการบริหารพรรคบางส่วนยังอยู่ระหว่างช่วยหาเสียงที่ต่างจังหวัด

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team