ดูหนังออนไลน์
Travel

ททท. ชวนออกไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองที่ต่างกับ Local Heroททท.กำหนดทิศทางส่งเสริมการตลาดตามแผนวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพมากขึ้น โดยเน้นการนําเสนอประสบการณ์อันทรงคุณค่าด้วยวิถีไทย สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนําไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ในปี 2562 แม้จะมีปัจจัยทางด้านความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกเป็นความท้าทาย แต่ ททท. ยังยืนยันในการทำเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยจะต้องมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3.4 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นอัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 12 หรือประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท และอัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวของคนไทยร้อยละ 10 หรือประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท


สำหรับปี 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ดำเนินการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ไปยังพื้นที่เมืองรอง 55 จังหวัดตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดแนวคิดการสื่อสารภายใต้แคมเปญ Amazing ไทยเท่” โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้มีเสน่ห์ เกิดความลึกซึ้ง มีคุณค่ากว่าที่เคย และเกิดการเดินทางจริง โดยนำเสนอเรื่องราวของคนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชนท้องถิ่น โดยจะเรียกเขาเหล่านั้นว่า Local Hero” ซึ่งเป็นผู้อนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการช่วยสร้างแรงบันดาลในการเดินทางท่องเที่ยวให้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นส่วนช่วยสะท้อนแนวคิด “เมืองไทย สวยทุกที่ เท่ทุกเวลา”

ทั้งนี้ได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยมีการนำเพลง ‘มอง’ ของราชาเพลงลูกทุ่ง สุรพล สมบัติเจริญ มาเรียบเรียงดนตรีใหม่ให้มีความทันสมัยและดูน่าสนใจ บอกเล่าความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวผ่านมุมมองของ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” พรีเซ็นเตอร์การท่องเที่ยวคนล่าสุด ซึ่งเป็นตัวแทนนักท่องเที่ยวที่พาพวกเราเดินทางไปพบกับ Local Hero ในจังหวัดเมืองรองต่างๆ ทั่วประเทศไทย อาทิ กลุ่มย้อมผ้าคราม จังหวัดสกลนคร เกาะเหลาเหลียง จังหวัดตรัง บ้านนกเขา-ตรอกโรงยา จังหวัดอุทัยธานี ชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบ 360 องศา ผ่านการนำเสนอผลงานโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ครอบคลุมทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์ ควบคู่กับการทำกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง


รายละเอียดและกิจกรรมที่น่าสนใจเหล่านี้ สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fan Page: Amazing ไทยเท่

Add Friend Follow
Phanicha Sasukjit