ดูหนังออนไลน์
Politics

กำชับทำหน้าที่ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มกำลัง“พล.อ.ประวิตร” กำชับทุกฝ่ายร่วมกันทำหน้าที่ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมตั้งกองอำนวยการร่วมส่วนกลางและภูมิภาค

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม แถลงผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1 / 2562 ณ ศาลาว่าการกลาโหม ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานว่า พล.อ.ประวิตรย้ำขอให้ทุกส่วนราชการบูรณาการทำงานร่วมกันในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อการถวายความปลอดภัยสูงสุดและสมพระเกียรติ

พร้อมทั้งร่วมกันทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย การดูแลความสงบเรียบร้อยและการจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ครอบคลุมกิจกรรมประกอบพระราชพิธีที่จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ

“พล.อ.ประวิตรขอให้สนับสนุนการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ โดยให้คำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาตามปกติได้รับผลกระทบน้อยที่สุด”

ทั้งนี้ ขอให้ทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบงาน จัดทำแผนงานรองรับและให้มีการซักซ้อมการทำงานร่วมกัน ทั้งงานถวายความปลอดภัย, การรักษาปลอดภัย, การบริหารจัดการจราจร, การคมนาคมและการขนส่ง, การให้บริการด้านการแพทย์, การรักษาพยาบาลและการส่งกลับสายแพทย์, การโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการบริหารจัดการ โดยให้จัดตั้งกองอำนวยการร่วม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานรับผิดชอบ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team