ดูหนังออนไลน์
Politics

‘เรืองไกร’ จัดหนัก ‘บิ๊กตู่’ ชี้ขาดคุณสมบัติชิงเก้าอี้นายกฯ“เรืองไกร” จัดหนัก!! เตรียมยื่น “กกต.” ไม่ให้ประกาศชื่อ “ประยุทธ์” เป็นว่าที่นายกฯพลังประชารัฐ ชี้ขาดคุณสมบัติเพียบ

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อหมายเลข 24 พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) กล่าวว่า ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น.จะไปยื่นให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาไม่ประกาศรายชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ

นายเรืองไกร กล่าวว่า ในการเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ของพรรค พปชร.ต้องยื่นเอกสารตามที่ กกต. กำหนด 2 แบบ คือ แบบ ส.ส. 4/29 ที่หัวหน้าพรรคต้องลงนามรับรองว่า การคัดเลือกได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองและข้อบังคับของพรรคการเมือง และแบบ ส.ส. 4/30 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ต้องลงนามรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากที่ตรวจสอบข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 91 (1) พบว่า การเสนอชื่อบุคคลคือ พล.อ.ประยุทธ์นั้น ต้องให้ พล.อ.ประยุทธ์มีหนังสือยินยอมก่อน และข้อ 91 วรรคสอง ระบุไว้ว่า การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น จึงเห็นได้ว่าพรรค พปชร.พิจารณาคัดเลือกพล.อ.ประยุทธ์ไปก่อนที่จะมีหนังสือยินยอมจาก พล.อ.ประยุทธ์

ทั้งนี้ ที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐเห็นชอบเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ วันที่ 30 มกราคา 2562 ต่อมาพลเอกประยุทธ์ได้ยินยอมและตอบรับการเสนอชื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 จึงเป็นการที่ พล.อ.ประยุทธ์มีหนังสือยินยอม หลังที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐมีมติ เห็นชอบให้เสนอชื่อ กรณีจึงไม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 91 วรรคสอง

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังอาจเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นนายกฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) (12) และ (15) อีกด้วย เนื่องจากมาตรา 98 (3) ห้ามเป็นเจ้าของสื่อมวลชนใด ๆ แต่ พล.อ.ประยุทธ์ถูกร้องว่า เป็นเจ้าของสื่อออนไลน์หลายชนิด และ พล.อ.ประยุทธ์ยังมีฐานะเป็นหัวหน้า คสช. ที่มีอำนาจตามมาตรา 44 และได้รับเงินตอบแทนอีกเดือนละ 125,590 บาท จึงอาจเข้าลักษณะเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามความในมาตรา 98 (12) และ (15) จึงจำเป็นต้องไปร้องต่อกกต.เพื่อให้พิจารณาไม่ประกาศรายชื่อ พล.อ.ระยุทธ์ ตามแบบ ส.ส. 4/31 เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคพลังประชารัฐ โดยไม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรค และเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) (12) และ (15) ซึ่งโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 89 วรรคสอง ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team