ดูหนังออนไลน์
Business

อึ้ง!! ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนร่วงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน“ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” เผยดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเดือนมกราคมอยู่ที่ 45.5 ปรับตัวลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน เหตุครัวเรือนไทยมีรายได้ลดลง

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยเดือนมกราคม 2562 ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน มาอยู่ที่ระดับ 45.5 จากเดิมที่ระดับ 46.0 ในเดือนธันวาคม 2561 ส่วนหนึ่งมาจากครัวเรือนไทยบางส่วนมีรายได้ลดลง หลังผลของปัจจัยชั่วคราวอย่างมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 500 บาท/คน ในช่วงปลายปี 2561 หมดลงประกอบกับ เพิ่งผ่านพ้นช่วงเดือนสิ้นปีที่ครัวเรือนบางส่วนได้รับเงินโบนัส หรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ ราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลงยังเป็นปัจจัยที่กดดันรายได้ครัวเรือนเกษตร

ภาพจาก kasikornresearch

ส่วนดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 46.9 ในเดือนมกราคม 2562 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมุมมองปัจจุบันของครัวเรือนที่มีความกังวลมากขึ้นต่อภาวะการครองชีพของตนเอง ประกอบกับ มีการคาดการณ์ว่าจะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนเมษายนที่มีหลายช่วงวันหยุดราชการ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ยังมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามในช่วงไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งจะมีผลต่อการครองชีพของครัวเรือนไทย ไม่ว่าจะเป็นผลการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งจะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ และประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่จะมีผลต่อการส่งออกของไทย ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องมายังภาคการผลิตและตลาดแรงงานในประเทศ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team