ดูหนังออนไลน์
Politics

สาธารณสุขกาญจนบุรีมุ่ง ‘สมาร์ทออฟฟิศ’ลดใช้กระดาษสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอาหาร ยา สถานบริการ จัดเก็บงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ สืบค้นข้อมูลง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดใช้กระดาษ ลดขั้นตอนให้บริการประชาชน

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสาธารณสุข สนองนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ของรัฐบาล โดยให้หน่วยงานในสังกัดเป็นสมาร์ทออฟฟิศ (Smart Office) ลดการใช้กระดาษ เก็บสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ในระบบออนไลน์ (Cloud storage)  และเชื่อมโยงฐานข้อมูล ให้เป็นระบบเดียวกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data) เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลสะดวก ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว ลดแออัด ลดรอคอย

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม

นายแพทย์ไพศาล กล่าวว่าจากการเยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ได้ปรับภาพลักษณ์สถานบริการให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization) เก็บข้อมูล เอกสาร หนังสือราชการทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Cloud storage)  ทำให้สืบค้นเอกสารได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอาหาร ยา สถานบริการให้มีมาตรฐาน จัดเก็บเอกสารทั้งหมดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์  หากต้องการแก้ไขเอกสารคำขออนุญาตในภายหลังสามารถสืบค้นข้อมูลง่าย รวดเร็ว จากเดิมเก็บในรูปแบบเอกสารทำให้เสียเวลาในการสืบค้น ประชาชนได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ

หลังการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนสถานบริการ ผลิต บรรจุ จำหน่าย จะทำการปักหมุดพิกัด (GIS Map) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าตรวจสถานประกอบการในครั้งถัดไป  ใช้คิวอาร์โค้ดแทนการพิมพ์เอกสาร ทำให้ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ให้ดูทันสมัย สะอาด น่าทำงาน  ประชาชนสามารถสืบค้นสถานประกอบการต่างๆ ที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่ได้ด้วยตนเองจากหน้าเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight