ดูหนังออนไลน์
Business

ประมูล ‘ระบบเก็บเงินด่านมอเตอร์เวย์’ 6 หมื่นล้าน – ขยายเวลาก่อสร้างเป็น 3 ปีประมูล “ระบบเก็บเงินด่านมอเตอร์เวย์” 6 หมื่นล้านบาท แก้ทีโออาร์ขยายเวลาก่อสร้างเป็น 3 ปี พร้อมปรับคุณสมบัติด้านผลงาน คาดเพิ่มความเชื่อมั่นให้เอกชน

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี วงเงินรวม 61,086 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร และมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจำนวน 9 แห่ง วงเงินลงทุน O&M จำนวน 33,258 ล้านบาท
  • มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร และมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 8 แห่ง วงเงินลงทุน O&M จำนวน 27,828 ล้านบาท

การดำเนินงาน O&M จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ออกแบบ ก่อสร้างงานระบบ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และระยะที่ 2 ดำเนินงานและบำรุงรักษาทั้งโครงการ เป็นระยะเวลา 30 ปี

เอกชนจะต้องรับผิดชอบการออกแบบ ลงทุนก่อสร้าง ดำเนินงาน และบำรุงรักษาโครงการทั้งหมด ทั้งในส่วนของงานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุนและงานส่วนที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการบริหารการจัดเก็บค่าผ่านทาง โดยเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าก่อสร้างงานระบบ ค่าบำรุงรักษา และค่าบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียม รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Gross Cost ส่วนรัฐจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอกชนลงทุนก่อสร้าง รวมถึงรายได้ทั้งหมดจากค่าธรรมเนียมผ่านทาง

ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะเปิดให้เอกชนซื้อเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (Request for Proposal (RFP) documents) ทั้ง 2 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2562 หลังจากนั้นจะเปิดรับซองข้อเสนอในวันที่ 27 มิถุนายนและจะเปิดซองข้อเสนอในวันที่ 2 กรกฎาคม

การประมูลครั้งนี้ เอกชนจะต้องยื่นข้อเสนอทั้งหมด 3 ซอง ประกอบด้วยซองที่ 1 ด้านคุณสมบัติและเทคนิค, ซองที่ 2 ด้านการลงทุนและผลตอบแทน และซองที่ 3 ข้อเสนออื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและการดำเนินงานของ ทล.

เด้งรับความต้องการเอกชน ปรับเงื่อนไขการประมูล

แหล่งข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า การเปิดประมูล O&M มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา และมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 เพราะก่อนหน้านี้กรมทางหลวงเคยออกประกาศเชิญชวนและยกเลิกไปแล้ว 1 ครั้งในช่วงปี 2561 เนื่องจากเอกชนราว 10 รายได้แสดงความคิดเห็นเรื่องระยะเวลาการก่อสร้างและคุณสมบัติด้านผลงานของผู้เข้าประมูล

สำหรับการออกประกาศเชิญชวนครั้งใหม่นี้ ได้มีปรับเงื่อนไขการประมูลหลายๆ ด้าน ประเด็นที่สำคัญได้แก่ ขยายระยะเวลาก่อสร้างจาก 2 ปี 6 เดือน เป็น 3 ปี เนื่องจากสัญญาก่อสร้างงานโยธาจะแล้วเสร็จไม่พร้อมกัน ทำให้ระยะเวลาเดิมค่อนข้างบีบ นอกจากนี้ได้ปรับสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่ำสุดจาก 10% เหลือ 5% พร้อมกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำและคุณสมบัติด้านผลงานด้านของเอกชนใหม่ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้มีจำนวนผู้เข้าประมูลไม่น้อยกว่าเดิมและเอกชนมีความมั่นใจมากขึ้น

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE