ดูหนังออนไลน์
Politics

เปิดลายพระหัตถ์ ‘ทูลกระหม่อมฯ’ ตอบรับไทยรักษาชาติ

เปิดลายพระหัตถ์ “ทูลกระหม่อมฯ” ในหนังสือยินยอมรับเป็นนายกรัฐมนตรีบัญชีพรรคไทยรักษาชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เสนอพระนามของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคเพียงพระองค์เดียวนั้น ปรากฏว่าในหนังสือยินยอมรับเป็นนายกรัฐมนตรีบัญชีพรรค ทษช. ถูกเขียนด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เอง ดังนี้

ภาพจาก AFP
ภาพจากแนวหน้า

The Bangkok Insight Editorial Team