ดูหนังออนไลน์
Economics

กฟผ.รายงานซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 32 รายโปร่งใส

“กฟผ.” เร่งนำน้ำมันปาล์มดิบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ล่าสุดมีผู้เสนอขายน้ำมันปาล์มดิบให้ 32 ราย ยันดำเนินการด้วยความโปร่งใส

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. กล่าวว่า การนำน้ำมันปาล์มดิบมาเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับก๊าซธรรมชาติ ผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขณะนี้เป็นไปตามแผน

โดยเริ่มเดินเครื่องจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และจะดำเนินการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อทดสอบการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแล้ว จำนวน 9,000 ตัน และจะรับซื้อจนครบจำนวน 160,000 ตัน โดยกรมการค้าภายใน (คน.) เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดหาผู้เสนอขายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ กฟผ. ซึ่งระบุว่า จะต้องมีสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 50 % ของปริมาณที่เสนอจำหน่าย และเป็นผู้มีความสามารถในการขนส่ง เก็บรักษา และส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบให้กับ กฟผ.

และเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กฟผ. ร่วมกับ กรมธุรกิจพลังงาน พลังงานจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และ สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามการซื้อขายผลทะลายปาล์มตามลานเทต่าง ๆในจังหวัดชุมพร เช่น ลานเทขวัญจิตร ลานเทหนองเนียน ปาล์มทอง และในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ลานเทเสวียด

โดยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่รับทราบ และมีความเข้าใจในการรับซื้อปาล์มน้ำมัน เพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นอย่างดี ซึ่งเกษตรกรจะเตรียมสมุดทะเบียนเกษตรกร (เล่มเขียว) หรือใช้ใบรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาด้วยทุกครั้งที่มาขายผลปาล์ม และนิยมขายผลปาล์มกับโรงงานสกัดที่เป็นผู้เสนอขายให้กับ กฟผ. โดยตรง

ทั้งนี้เนื่องจากจะได้ราคาสูงกว่าการขายให้ลานเท แต่หากมีระยะทางไกล และผลปาล์มไม่มาก ก็จะขายผลปาล์มให้กับโรงสกัด ด้านบริษัทเจริญน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันปาล์มเจ้าแรกที่ กฟผ. รับซื้อ โดยดำเนินการตามขั้นตอนหลังจากการรับซื้อผลปาล์มตามเงื่อนไข ซึ่งบริษัทจะรายงาน และส่งเอกสารให้พาณิชย์จังหวัด ได้แก่ บันทึกการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สมุดเล่มเขียว ใบชั่งน้ำหนัก (ซื้อขาย) สำเนาบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

“กฟผ. มีความตั้งใจแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ด้วยการนำน้ำมันปาล์มดิบมาใช้ผลิตไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ตามที่กรมการค้าภายในกำหนดเงื่อนไขไว้ พร้อมทั้งดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส ขอให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มมั่นใจว่า รัฐบาลจะดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนปาล์มอย่างเต็มความสามารถ

The Bangkok Insight Editorial Team